headerfoto

WELKOM

 

Onderwijsinstituut LEKKER LEREN begeleidt en ondersteunt deelnemers aan educatieve trajecten. Omdat elke leerling zijn eigen specifieke wensen en problemen heeft, werken wij uitsluitend op individuele basis.

Om de begeleiding zo effectief mogelijk te laten verlopen, vindt er regelmatig overleg plaats tussen onze docenten en de docenten van de onderwijsinstellingen, die door onze leerlingen worden bezocht

DOELGROEP

 

LEKKER LEREN richt zich op leerlingen van het basis- en voortgezet onderwijs, op studenten aan het hbo en het wo en op volwassenen met een specifieke ondersteunings- of opleidingswens.

LEKKER LEREN kan verder moeiteloos inspelen op alle met educatie samenhangende wensen van particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen.

 

DYS-DYS

 

Bij LEKKER LEREN zijn dyslexie en dyscalculie relatieve begrippen. Veel leerlingen blijken ergens op het traject naar het niveau, waarop ze zich zouden moeten bevinden, essentiële zaken te hebben gemist. En de oorzaak daarvan is niet altijd te achterhalen. Daarom spreken wij liever van taal- en rekenzwakte in verschillende gradaties.

De taalremediëring bij LEKKER LEREN berust op een universitaire scholing, aangevuld met een opleiding door ABC Taal.

klaslokaal

NIEUWS

LINKSHANDIGHEID EN TAALZWAKTE

Hersenonderzoek met links- en rechtshandigen laat zien dat er veel grotere verschillen zijn in de inrichting van de hersenen dan eerder gedacht. De verdeling van functies over de hersenhelften is bij linkshandigen minder sterk dan bij rechtshandigen.

ALLE STOPWATCHES IN DE CONTAINER!

Taaldocenten in het voortgezet onderwijs valt het op dat veel leerlingen weliswaar razendsnel, maar erg slordig lezen en moeite hebben met het begrijpen van een tekst en het bepalen van de essentie ervan.

DOCENTEN

  • Jos Slutter
  • Rob van der Sluis
  • Jelle Reitsema
  • Inge van der Sluis