LEKKER LEREN richt zich op leerlingen van het basis- en voorgezet onderwijs, op studenten aan het hbo en het wo en op volwassenen met een specifi eke ondersteunings- of opleidingswens.

Een keuze uit ons aanbod:

Basisonderwijs

 • achterstanden op cognitief gebied
 • problemen met taal en rekenen - dyslexie en dyscalculie
 • voorbereiding op het voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs, hbo en wo

 • leerproblemen, leren leren
 • planning van de studie en huiswerkbegeleiding
 • bijlessen voor alle vakken - kennisachterstanden
 • voorbereiding op tentamens en examen
 • (eind)scriptiebegeleiding

Volwassenen

 • alfabetisering
 • Nederlands als tweede taal (NT2); opleiding voor de staatsexamens NT2-1 en NT2-2
 • kennisachterstanden
 • taalcursussen

LEKKER LEREN kan verder moeiteloos inspelen op alle met educatie samenhangende wensen van particulieren, bedrijven, organisaties en instellingen.