LEKKER LEREN STEUNT SPORT EN CULTUUR

Omdat wij van mening zijn dat voor jonge mensen, naast kennis, ook sport en cultuur belangrijk zijn, steunt LEKKER LEREN diverse sportieve en culturele initiatieven.

LEKKER LEREN sponsort lokale sportverenigingen en stimuleert leerlingen om aan sportieve activiteiten deel te nemen.

LEKKER LEREN levert een actieve en financiële bijdrage aan het project “Bloemen van toen”. Dit project stimuleert het contact tussen jongeren en ouderen. Het boekje “Verhalen uit de 20e eeuw”, dat is uitgereikt aan alle leerlingen van de bovenbouw van de gemeentelijke basisscholen, is daarvan een voorbeeld.

bloemen